Toekomst Oranjevereniging Sion onzeker

Al 90 jaar is het jaarlijkse Sionsfeest één van de hoogtepunten, maar nu dreigt het voortbestaan van OV Sion in gevaar te komen. Gemeente Rijswijk staat op het punt te besluiten om woningen te realiseren direct naast ons eigen feestterrein. Hierdoor komt de veiligheid en de organisatie van o.a. het Sionsfeest in gevaar.

Sinds de komst van Rijswijk Buiten zijn de extra meters hard nodig om de groei van het aantal bezoekers mogelijk te maken. Ook voor de veiligheid is een overzichtelijk aaneengesloten feestterrein van groot belang. OV Sion pleit, inmiddels al vele jaren, voor een multifunctioneel (parkeer)terrein op de plek van de oude geitenweide. Het multifunctioneel (parkeer)terrein kan bij buurtevenementen zoals het Sionsfeest en Koningsdag gebruikt worden.

Verdraagzaamheid of het snelle geld?
Gemeente Rijswijk onderschrijft het belang van OV Sion in haar nieuwste en snelst groeiende wijk. De gemeente is van mening dat OV Sion van zeer grote waarde is en bijdraagt aan de sociale cohesie in de wijk.

Maar het College van B&W staat nu voor de (Jeffrey) keus: kiezen zij voor het snelle geld of voor de duurzame keuze om de verbinding in onze wijk blijvend te vergroten? Tijdens de volgende B&W-vergadering op dinsdag 25 juni a.s wordt het besluit genomen: woningbouw of niet?

Woningbouw op de oude geitenweide betekent grote organisatorische en veiligheidsproblemen. Het voelt alsof de nek van OV Sion letterlijk wordt omgedraaid door ook dit stuk domweg vol te bouwen. Wij vertrouwen erop dat het College van B&W gaat kiezen voor een multifunctioneel (parkeer)terrein en hiermee de waarde van OV Sion nogmaals onderstreept.

We houden jullie op de hoogte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *